11/16/2018 - جمعه 25 آبان 1397

مشاهده اخبار


نخستین جلسه کمیته ذینفعان پروژه معماری سازمانی شهرداری تهران تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، نخستین جلسه کمیته ذینفعان پروژه استقرار قابلیت و راهبری معماری سازمانی شهرداری تهران با حضور معاونین برنامه ریزی و توسعه شهری برخی مناطق، مدیران برنامه ریزی حوزه های ستادی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزبانی اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها برگزار شد.

فاطمه پهلوانی مدیر کل تشکیلات و بهبود روش های شهرداری تهران در این جلسه به تشریح برخی از مهم ترین دلایل تعریف پروژه استقرار قابلیت معماری سازمانی پرداخت.
وی تاکید کرد یکی از مهم ترین دستاوردهای این پروژه ایجاد زیرساخت های و قابلیتهای دانشی، فرایندی و ساختاری معماری سازمانی در شهرداری تهران است. وی همچنین افزود ما نمی توانستیم تمام فعالیت ها به خصوص در واحدهای عملیاتی را متوقف کنیم تا مطالعه و پروژه ای را شروع کنیم و باید وضع موجود را با کم ترین توقف در فعالیت ها به شرایط یکپارچه مطلوب شهرداری تهران تبدیل کنیم.
پهلوانی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که مهم ترین خروجی پروژه معماری سازمانی رسیدن به مدل های استاندارد و مرجعی است که باید در بازمهندسی فرآیندها، طراحی مدل های داده و اطلاعات، ایجاد سیستم های اطلاعاتی و تعیین نقشه های زیرساختی در فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. 
پهلوانی تاکید کرد: شریک استراتژیک و کلیدی ما در اجرای معماری سازمانی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است به نحوی که در مرحله استقرار قابلیت معماری، 70% اداره کل تشکیلات و بهبود روشها و 30% سازمان فناوری نقش دارد اما در مرحله اجرا این نسبت کاملا معکوس خواهد شد و بخش های مختلف سازمان در چارچوب معماری سازمانی اقدامات خود را باز تعریف خواهند نمود. در این خصوص جلسات متعددی با همکاران سازمان فاوا داشته ایم و خوشبختانه درک مشترک نسبت به این رویه مهم وجود دارد.
در بخش دیگری از این نشست احد درویش متولی معاون بهبود روش های اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها به توضیح در مورد نابسندگی اسناد سازمانی پرداخت. هدف از برگزاری این جلسه و استمرار آن را ایجاد فهم و ادبیات مشترک از طریق گفتگو در مورد موضوعات مرتبط با معماری سازمانی و جمع آوری اطلاعات و دانش ذی نفعان داخلی سازمان پیرامون لایه های مختلف معماری از جمله داده ها، فرایندها، سیستم های اطلاعاتی و ...ذکر کرد.
 در ادامه جلسه در قالب کارگروهی پرسشنامه طراحی شده برای شناسایی و تدقیق دامنه فراگیری معماری سازمانی در شهرداری تهران توسط ذینفعان اصلی معماری سازمانی تکمیل و جهت استفاده در مراحل بعدی پروژه در اختیار مشاور قرار گرفت.
تعداد مشاهده : 32
1397/8/1
print
طرح رنگ
 
الگوی پس زمینه