11/16/2018 - جمعه 25 آبان 1397

مشاهده اخبار


معابرعمومی شهر تهران به زودی ساماندهی می‌شوند

معاون تدوین و تنقیح قوانین اداره کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران از بررسی طرح ساماندهی معابر عمومی شهر تهران با هدف ارتقاء درآمدهای پایدار شهرداری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، مهدی مقسومی با اشاره به بررسی موضوع ساماندهی معابر عمومی در جلسه‌ای با حضور جمعی از کارشناسان حوزه‌های شهرسازی و معماری، خدمات شهری و محیط زیست، مالی - اقتصادی و حقوقی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست که به دستور اداره کل دفتر شهردار تشکیل شد، ارتقاء درآمد پایدار شهرداری از این محل بود.

مقسومی، با اشاره به نقدهای موشکافانه کارشناسان و متخصصان حاضر در این نشست اضافه کرد: از کارشناسان و متخصصانی که در این نشست حاضر شدند خواسته‌ایم که منافع شهر و شهروندان را مقدم بر منافع شهرداری بدانند. 
معاون اداره کل تدوین قوانین و امور شورا، با اشاره به نو بودن موضوع و تعمیم داشتن موضوع ساماندهی معابر عمومی به مناطق 22گانه گفت: در این نشست کارشناسان در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیدند که چارچوب و نقشه راه یکسان و واحدی ترسیم و تقدیم مقامات ذی صلاح کنند.
وی تصریح کرد: کارشناسی صاحب نظران متخصص در این نشست بر این موضوع اتفاق نظر داشت که کلیات طرح ساماندهی معابر عمومی شهر، موضوعی مطلوب و با اهمیت است که با توجه به حساسیت موضوع، نیازمند دقت و بررسی های بیشتر است و از کارشناسان حاضر در این نشست هم درخواست شد طرح‌ها و نظرات کارشناسی خود را برای نشست آینده تهیه و نهایی کنند.
مقسومی در پایان گفت: شهرداری منطقه 2 تهران چند ماهی است طرح آزمایشی ساماندهی معابر را که با موفقیت نسبی همراه بوده، آغاز کرده است که از نتایج اجرای آن، در جلسه برگزار شده، استفاده شد.
ذکر این نکته ضروری است که نشست طرح ساماندهی معابر عمومی شهر تهران با حضور مهدی مقسومی معاون اداره کل تنقیح و تدوین قوانین، معاونین اداره کل درآمد، هماهنگی شرکت ساماندهی، معاون خدمات شهری، جمعی از کارشناسان اداره کل حقوقی شهرداری تهران، اداره نوسازی، اداره کل درآمد و رئیس درآمد منطقه 2 در اداره کل تدوین قوانین و امور شورا تشکیل شد.تعداد مشاهده : 50
1397/7/22
print
طرح رنگ
 
الگوی پس زمینه