10/24/2019 - پنجشنبه 2 آبان 1398

مشاهده اخبار


نخستین جلسه تخصصی تدوین ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران تشکیل شد

کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهرتهران به شهرداری تهران ماموریت داد ضوابط تشکیلاتی مدیریت شهری را بر اساس اسناد و مقررات بالادست به عنوان یکی از اقدامات مهم و پیش نیاز در مراحل مقدماتی پروژه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران به سرانجام برساند.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران از آنجا که تدوین و تدقیق ضوابط تشکیلاتی بر اساس اسناد و مقررات بالا دستی به عنوان یکی از اقدامات مهم و پیش نیاز در مراحل مقدماتی پروژه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در نظر گرفته شده است؛ روز دوشنبه 12 شهریورماه جاری نخستین جلسه از مجموعه جلسات تخصصی بررسی اسناد بالادست و اصول و ضوابط تشکیلاتی با حضور نماینده سازمان امور استخدامی کشور، مدیران کل امور مجامع و هماهنگی مناطق شهرداری تهران، شهردار منطقه 3 تهران، معاون برنامه ریزی شهرداری منطقه 22، نماینده شورای شهر تهران و صاحبنظران و متخصصان این حوزه به میزبانی اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها برگزار شد. 
اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها طی 5 جلسه کارشناسی با حضور این اعضا نسبت به تدوین این سند مهم به عنوان مرجع قابل استناد در مراحل طراحی ساختار اقدام خواهد نمود و نتیجه برای  تصویب به شورای شهر تهران ارائه خواهد شد.
تعداد مشاهده : 173
1397/6/14
print
طرح رنگ
 
الگوی پس زمینه