10/24/2019 - پنجشنبه 2 آبان 1398

مشاهده اخبار

در بازدید اداره کل تشکیلات از منطقه 17صورت گرفت

آغاز اجرای پایلوت بهبود فرآیند کد ارتفاعی سازه ها


آغاز اجرای پایلوت بهبود فرآیند کد ارتفاعی سازه ها

معاون بهبود روش های اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها به همراه جمعی از مدیران این اداره کل با حضور در منطقه 17 از آغاز اجرای پایلوت پروژه بهبود فرآیند مناسب سازی و روان سازی گذرها بازدید کردند. این طرح از طریق اختصاص کد ارتفاعی سازه های تازه تاسیس در مرحله صدور پروانه( بر و کف) اجرا می کنند.

معاون بهبود روش های اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها به همراه جمعی از مدیران این اداره کل با حضور در منطقه 17 از آغاز اجرای پایلوت پروژه بهبود فرآیند مناسب سازی و روان سازی گذرها بازدید کردند. این طرح از طریق اختصاص کد ارتفاعی سازه های تازه تاسیس در مرحله صدور پروانه( بر و کف) اجرا می کنند.


به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی،توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران این پروژه که از سال گذشته آغاز شده حاصل کار تیمی اداره تشکیلات و بهبود روش ها و معاونت شهرسازی منطقه 17 بوده و جلسات کارشناسی مفصلی برای شناسایی وضع موجود و ارائه پیشنهادات تشکیل شده است.
معاون بهبود روش های اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها با ذکر این نکته که ارتقاء بهره وري، ارائه خدمات مطلوب تر و كسب رضايت شهروندان نسبت وثيقي با بهبود سيستم، رويه ها و فرآيندهاي سازماني دارد عنوان کرد: پروژه هایی از این دست در تحقق یکی از مهمترین اولویت های مدیریت شهری که ارتقاء کیفیت زیست شهری است تاثیری ملموس و عینی دارد به طوری که بهبود این فرآیند علاوه بر کاهش برخی هزینه های سربار ، تردد توان یابان بویژه معلولان ، جانبازان ، سالمندان و کودکان را در پیاده روها تسهیل می کند.
احد درویش متولی با اشاره به اینکه این پروژه حاصل مشارکت و تعامل میان دو معاونت شهرسازی و معماری و معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری است اظهار داشت: امر بهبود جز از طریق مشارکت مالکان فرآیند و همه ذی نفعان و تعامل با آنها حاصل نمی شود و زمانی محقق می شود که صاحب فرآیند بپذیرد که تغییر در جریان کار نه تنها مخل انجام وظایف و ماموریت ها و تحقق اهداف نیست بلکه می تواند جریان کار و افزایش کارآیی و نهایتا بهره وری شود.
معاون بهبود روش های اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها با اشاره به حضور فعال و موثرمعاونت شهرسازی و معماری منطقه 17 و تعهد آنان نسبت به بهبود این فرآیند و رضایت شهروندان، آن را مدل موفقی از پروژه های متقاطع بهبود دانست و از نقش مجموعه بهبود روشها در ایجاد چنین زمینه ی برای همکاری میان دو مجموعه تقدیر کرد.
گفتنی است طرح تعیین کد ارتفاعی سازه های تازه تاسیس در مرحله بر و کف برای نخستین بار در محله باغ خزانه منطقه 17 و با هدف مناسب سازی معابر جهت تردد توان یابان و سالمندان آغاز شده است . بر اساس این طرح بنچ مارک با کدهای ارتفاع مبدأ در ابتدا ، انتها و فواصل معین در گذر ها نصب می شود تا مالکان پس از اخذ پروانه تخریب و نوسازی با استفاده از ماده 33 قانون نظام مهندسی و استفاده از خدمات مشاور مهندسین نقشه بردار ، کد ارتفاعی بصورت عملی در اجرای پروژه مشخص شود.
تعداد مشاهده : 157
1397/5/7
print
طرح رنگ
 
الگوی پس زمینه