04/23/2018 - دوشنبه 3 ارديبهشت 1397

مشاهده اخبار


واگذاری و مدیریت پروژه های کلان به شهرداری های مناطق در بودجه سال 91

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری در جمع معاونین برنامه ریزی مناطق 22 گانه شهرداری از توجه ویژه به شهرداری های مناطق و واگذاری مدیریت پروژه های کلان شهری به آنان خبر داد و گفت:

در بودجه سال 91 شهرداری که مراحل بررسی آن در صحن شورای اسلامی شهر در حال بررسی است تاکنون روال عادی و رضایت بخشی را طی نموده است. سید مناف هاشمی شفاف سازی و برنامه ریزی دقیق و مدون را از ویژگی های بارز در بودجه 91 شهرداری عنوان نمود و خاطرنشان کرد بر اساس سیاستهای شهردار محترم اتمام بزرگراهها، توسعه و گسترش مترو و اتمام پروژه های نیمه تمام از برنامه های اصلی شهرداری تهران است.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری همچنین از افزایش بودجه در بخش بازنشستگی خبر داد و گفت: مبلغ 100 میلیارد ریال دیگر در بودجه پیشنهادی سال 91 به این امر اختصاص یافته است.
سید مناف هاشمی از کلیه معاونین برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداران مناطق خواست تا بر اجرای دقیق و عدم انحراف از چهارچوب بودجه اهتمام ویژه ای داشته باشند.
در این جلسه مدیرعامل شرکت فناوران از واگذاری خدمات بیشتر به دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران خبر داد و گفت:
41 خدمت جدید در بخش اتوبوسرانی، ساماندهی مشاغل، عمران و درآمد تا پایان سال 90 به دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران واگذار می گردد.
مهندس دشتگرد همچنین دربخش فرامنطقه ای، پایانکار آپارتمانی صرفا مسکونی، گزارشات مرحله ای مهندسین ناظر، خدمات بیمه شهر، صدور پرداخت فیش های پسماند، صدور آرم طرح ترافیک و ... از دیگر خدمات جدید این حوزه دانست.

 
 
 
 
 
 تعداد مشاهده : 691
1390/11/26
print
طرح رنگ
 
الگوی پس زمینه