12/15/2018 - شنبه 24 آذر 1397

مدیران حوزه

معرفی مدیران حوزه


نام و نام خانوادگی سمت  شماره تماس  خلاصه سوابق و لینک پرتال 

سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا  55631109  خلاصه سوابق
لینک ساب پرتال

 امیر آریازند
 قائم مقام معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا   55631318  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال

 امیر طاهری  مشاور و مدیر حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا   55631318  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال

 امیر آریا زند  سرپرست اداره کل برنامه و بودجه  55638842  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال
روح اله شهیدی پور مدیر کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت  96014555  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال
سجاد احمدوند سرپرست اداره کل تشکیلات و بهبود روشها  73063203  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال

امیر طاهری سرپرست اداره کل تدوین قوانین و امور شورا  88812767  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال
  دکتر محمد فرجود  مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات  84169010  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال
 محمد باقر دشتگرد  مدیر عامل موسسه فناوران  84169344  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال
  عرفان مردانی  مدیر سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی    خلاصه سوابق 
لینک ساب پرتال
مسعود طوفانی  مدیر حراست معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا    خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال

ایمان زمانی
سرپرست روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا    خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال
طرح رنگ
 
الگوی پس زمینه