10/24/2019 - پنجشنبه 2 آبان 1398

مدیران حوزه

معرفی مدیران حوزه


نام و نام خانوادگی سمت  شماره تماس  خلاصه سوابق و لینک پرتال 

حامد مظاهریان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا  55631109  خلاصه سوابق
لینک ساب پرتال

ابراهیم معصومی مشاور و مدیر دفتر حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا   55631318  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال

علیرضا فراهانی مدیر سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی    خلاصه سوابق 
لینک ساب پرتال

محمد مهدی نجفی خواه رییس اداره روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا    خلاصه سوابق
لینک ساب پرتال

ابوالفضل مرادی مدیر کل برنامه و بودجه  55638842  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال
روح اله شهیدی پور مدیر کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت  96014555  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال
سجاد احمدوند مدیر کل تشکیلات و بهبود روش ها  73063203  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال

حمید قهوه‌چیان مدیر کل تدوین قوانین و امور شورا  88812767  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال

فرهود کاظمی مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک شهر    خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال
داود لطفی  مدیر عامل موسسه فناوران شهر  84169344  خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتال
مسعود طوفانی  مدیر حراست معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا    خلاصه سوابق
 لینک ساب پرتالعلی قادری معاون سازمان بازرسی در حوزه برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا    خلاصه سوابق 
لینک ساب پرتال


طرح رنگ
 
الگوی پس زمینه