01/25/2015 - يكشنبه 5 بهمن 1393 | ورود به سایت |  ::  English
Get Adobe Flash player
گردهمائي نظام پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی

گردهمائي نظام پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی


گرد همائي نظام پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری های کلان شهرها و شهرهای بزرگ ازسوي اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران با حضور نمایندگان کلان شهرهای مشهد، اهواز، کرمان، قم، اراک...

امروز نگاه بصیر به حوزه بانوان عقلانیت ، وظیفه اي ديني و انسانی است.

امروز نگاه بصیر به حوزه بانوان عقلانیت ، وظیفه اي ديني و انسانی است.


معاون برنامه ريزي شهرداري تهران ورود به حوزه های فرهنگی و ماموريتي شهرداري تهران بويژه امور بانوان را مبتنی بر عقلانیت و وظیفه ای ديني و انسانی دانست.  

تجلی اقتصاد مقاومتی در پیش بینی بودجه سال 1394 شهرداری

تجلی اقتصاد مقاومتی در پیش بینی بودجه سال 1394 شهرداری


درک صحیح از اقتصاد ملی و بین المللی و توجه به رهنمود های رهبر معظم انقلاب اسلامی سبب ساز تدوین بودجه سال 1394 در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری تهران است. 

با ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار، می توانیم شهر را اداره کنیم .

با ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار، می توانیم شهر را اداره کنیم .


در صورتی که مراجع ذیصلاح ، ساخت و ساز در تهران را تعطیل کنند با ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار، می توانیم شهر را اداره کنیم چراکه شهرداری به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز متکی نیست.

تقدیر از قدیمی ترین مدیر شهرداری تهران

تقدیر از قدیمی ترین مدیر شهرداری تهران


در دوازدهمین نشست نظارتی سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران از زحمات و تلاش های کارکنان سازمان پارك ها و فضاي سبز و مدیر عامل آن تقدیر شد.