05/30/2015 - شنبه 9 خرداد 1394 | ورود به سایت |  ::  English
Get Adobe Flash player
تقدیر از سازمان زیبا سازی شهر تهران

تقدیر از سازمان زیبا سازی شهر تهران


در پانزدهمین نشست نظارت ستادی از سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران، دکتر کامیاب به واسطه خلاقیت، دانش محوری و حرکت در مسیر تکاملی مورد تقدیر قرار گرفت.

توسعه انجمن ادبی شهرداری  مورد حمایت است

توسعه انجمن ادبی شهرداری مورد حمایت است


معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در جریان برگزاری چهل و هشتمین نشست انجمن ادبی کارکنان شهرداری تهران، حمایت از این انجمن برای توسعه بیشتر را مورد تاکید قرار داد. 

وضعیت بودجه شهرداری تهران انقباضی بسته شده است

وضعیت بودجه شهرداری تهران انقباضی بسته شده است


معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در جریان برگزاری جلسه شورای معاونین برنامه ریزی مناطق و ساز مان های شهرداری تهران در منطقه بیست از انقباضی بسته شدن وضعیت بودجه شهرداری در سا...

ارائه 133پاسخ کتبی به 138تذکر شورای اسلامی شهر

ارائه 133پاسخ کتبی به 138تذکر شورای اسلامی شهر


معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری پایتخت با تایید وصول 138 تذکر از شورای اسلامی شهر تهران در سال 93، تعداد پاسخ های ارسالی شهرداری تهران را  133مورد عنوان کرد.

تخصیص منابع اعتباری شهرداری تهران به پروژه های اولویت دار

تخصیص منابع اعتباری شهرداری تهران به پروژه های اولویت دار


معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در جریان برگزاری جلسه نظارت ستادی منطقه 10 در سال جدید، از اولویت تخصیص منابع مالی به پروژه های با اولویت شهری خبر داد.