08/17/2017 - پنجشنبه 26 مرداد 1396

مقالات

 مقالات تخصصی به زبان فارسی
 
نگاهی به: مفاهیم و فرآیند تدوین، اجرا و کنترل برنامه و بودجه 
باید پذیرفت که مسأله شهر، شهروند و شهرداری یک موضوع علمی و تخصصی می باشد و نمی توان آن را جدا از سایر رشته های علوم اجتماعی تعریف نمود.بنابراین تمامی مطالب و موضوعاتی که در مورد یک حکومت ملی (government) تعریف شده است در مورد حکومتهای محلی government Local نیز به شکل مناسب و قابل قبولی مصداق عینی دارد.  بیشتر بدانید...
 
قانون ماليات بر ارزش افزوده (موارد مرتبط با شهرداري)
ماليات بر ارزش افزوده جزء مالياتهاي مدرني است كه بعد از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اروپايي وضع شد، اين نوع از ماليات، رايج ترين و پذيرفته ترين مالياتي است كه دولت و شهرداريها، براي تأمين هزينه وظايف خود دريافت مي كنند و نوعي ماليات بر مصرف است. قانون ماليات بر ارزش افزوده كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده، گامي براي حركت شهرداريها به سوي درآمدهاي مالي پايدار و همچنين شفاف سازي نظام اقتصادي كشور خواهد بود. بیشتر بدانید...
 
مقدمهاي بر انتشار صکوك اجاره توسط شهرداریها 
سرمایه و نحوة تأمین آن یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است و یکی از راههاي تأمین مالی تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها است و یکی از ابزارهاي مهم این کار استفاده از اوراق قرضه میباشد. اوراق قرضه در ایران به دلایل شرعی و قانونی نمیتواند مورد استفاده قرارگیرد، بنابراین باید جایگزینهایی براي آن یافت. یکی از این جایگزینهاي مورد استفاده در این زمینه، استفاده از اوراق مشارکت است. بیشتر بدانید...
 
 هویت شهری
 از آنجایی که «هویت»، مجموعه‌ایی از صفات و مشخصاتی است که باعث «تشخص» یک فرد یا اجتماع از افراد و جوامع دیگر مي‌گردد؛ شهر نیز به تبعیت از این معیار، شخصیت یافته و مستقل مي‌گردد. هویت در شهر به واسطه ایجاد و تداعی «خاطرات عمومی» در شهروندان، تعلق خاطر و وابستگی را نزد آنان فراهم کرده و شهرنشینان را به سوی «شهروند شدن» که گستره‌ای فعال‌تر از ساکن شدن صرف دارد، هدایت می کند.بیشتر بدانید...
 
 فرم شهر پايدار
 فرم شهر از تمامي عناصر و اجزاي كالبدي قابل رويت شهر شكل مي پذيرد و متشكل از عناصر طبيعي و مصنوع بوده، تبلور فضايي و شكلي فعاليت هاي جوامع است. فرم شهر ماهيتي تركيبي و سه بعدي دارد كه نه تنها در سطح، بلكه در حجم نيز تجسم مي يابد. كوچكترين اجزا و عناصر اين تركيب در چارچوب عناصر مصنوع انسان، ساختمان ها، شبكه راه ها، فضاهاي باز و تاسيسات شهري هستند. محيط طبيعي نيز با عناصر عمده اي مثل زمين و ناهمواري هاي آن، جريان هاي آبي و پوشش گياهي در چگونگي و فرم تركيب عناصر كالبدي دخالت دارند.بیشتر بدانید...
 
 توسعه شهری از جاده آموزش شهروندی می گذرد
 شهرگرائی گسترده در چند دهه گذشته و رشد چشمگیر جمعیت در کلانشهرها، ابعاد متفاوتی به مسائل مدیریتی شهرهای بزرگ داده که در این میان مشارکت شهروندان در اداره شهرها در یکدهه گذشته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. رشد طولی وعرضی شهرها، کمبود منابع ورشد آسیب‌های اجتماعی، توسعه غیررسمی کلانشهرها، کاهش کیفیت شهرنشینی و ... ضرورت آموزش‌های شهروندی را در سطح شهرها به ویژه کلانشهرها بیش از گذشته نمایان ساخته است. بیشتر بدانید...
 

امور مالی و بودجه حکومت محلی (قسمت اول)

 مدیریت مالی موثر می تواند به شهرداری ها کمک کند تا مناطق تحت نظرشان را برای کار و زندگی شهروندان مناسب تر کنند. اعضای شورا و شهروندان می دانند چه خدماتی از شهرداری مناطق خودشان می خواهند. جامعه ایده آل، چشم انداز شهرداریهاست.بیشتر بدانید... 
 
English Reference Articles 
 
 
Municipal Finance in the Face of Falling Property Values
The fall in property values associated with the recent recession has caused a decline in property taxes which may be amplifying local government budget crises across the country. Cuyahoga County is set to reappraise property values in 2012, and when it does it may only then absorb the full force of the housing market losses caused by the recession. We estimate the potential losses in property values and the county’s tax base and find that the impact could be significant.Read more
 
Global Cities: The Drivers of Economic Growth - Up Front Blog 
 As the director of the Metropolitan Policy Program at Brookings I spend a lot of time on the road, and what’s all too evident is that unemployment is high, business confidence is low and domestic demand is essentially crippled. America’s jobless recovery is taking a heavy toll on people and places.Read more
 
Benchmarking and Municipal Reserve Funds
Municipal governments exist to provide a wide range of basic services on which we all depend: police and fire protection, streets and sidewalks, water and sewer systems, libraries and parks, to name a few. The ability of cities to provide this wide range of services rests on their financial decisions. In recognition of that fact, local government decision makers, citizens, and the media focus a lot of attention on how much money a city spends and how it raises that money. Put another way, expenditures, taxes, and debt occupy the public's attention. But the attention of municipal finance officials is also focused upon another aspect of government finance--their city's general fund balance. Read more
 
 
طرح رنگ
 
الگوی پس زمینه