07/02/2015 - پنجشنبه 11 تير 1394 | ورود به سایت |  ::  English
Get Adobe Flash player
تفریغ بودجه سال 93 شهرداری تهران تقدیم شورای اسلامی شهرشد

تفریغ بودجه سال 93 شهرداری تهران تقدیم شورای اسلامی شهرشد


معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت برای اولین بار در ابتدای تیر ماه تفریغ بودجه سال گذشته شهرداری تهران تحویل شورای اسلامی شهر شد.

شهرداری یک شخصیت حقوقی دارد که برای ورود به ملک افراد باید مجوز حقوقی و قضایی داشته باشد

شهرداری یک شخصیت حقوقی دارد که برای ورود به ملک افراد باید مجوز حقوقی و قضایی داشته باشد


معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در واکنش به اظهارات یک عضو شورای اسلامی شهر تهران شهرداری را یک شخصیت حقوقی دانست که برای ورود به ملک افراد باید مجوز حقوقی و قضایی در اختیار ...

دور شدن زشتی ها و نا پاکی ها از چهره شهر ارمغان طرح انضباط اجتماعی است.

دور شدن زشتی ها و نا پاکی ها از چهره شهر ارمغان طرح انضباط اجتماعی است.


معاون برنامه ریزی، توسعه شهری با بیان مطلب یاد شده اجرای طرح انضباط شهری با مشارکت عمومی شهروندان را اجتماعی و دور شدن زشتی ها و نا پاکی ها از چهره شهر را برای شهروندان بهآورد . ارمغان 

انتصابات جدید در معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا

انتصابات جدید در معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا


معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا در حکمی محمد رضا زارعلی را به سمت مشاور و دفتر حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا منصوب کرد. 

طرح انضباط اجتماعی باعث ارتقای جذابیت های تاریخی فرهنگی مناطق است

طرح انضباط اجتماعی باعث ارتقای جذابیت های تاریخی فرهنگی مناطق است


معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در نشست شورای مدیران معاونت از اجرای طرح انضباط شهری به عنوان برگ درخشان دیگری در کارنامه مدیریت شهری یاد کرد و آن را موجب رونق جذب توریس...