03/31/2015 - سه شنبه 11 فروردين 1394 | ورود به سایت
|  ::  English
Get Adobe Flash player
معاون شهردار تهران در برنامه تلویزیونی کافه سوال

معاون شهردار تهران در برنامه تلویزیونی کافه سوال


معاون برنامه ریزی ، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با حضور در برنامه تلویزیونی کافه سوال به تشریح برنامه های سال 94 و فعالیت های انجام شده سال 93 حوزه تحت مدیریت خود را تبیین کرد.

وظایف سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات زیربنائی و فرابخشی است

وظایف سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات زیربنائی و فرابخشی است


معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در دیداربا رئیس و اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل، معاونین و کارشناسان سازمان فن آوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران وظایف این سازمان را زیرب...

رای اعضای شورا به اصلاحیه بودجه سال ۹۳

رای اعضای شورا به اصلاحیه بودجه سال ۹۳


معاون برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: در جلسه روز گذشته ، اعضای شورای اسلامی شهر به "اصلاحیه بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران در قالب یک لایحه دو فوریتی" رای دادند.

نقشه راه اقتصاد مقاومتی ملاک عمل شهرداری تهران در سال 94

نقشه راه اقتصاد مقاومتی ملاک عمل شهرداری تهران در سال 94


معاون برنامه ریزی ، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران درآخرین نشست معاونین برنامه ریزی مناطق و سازمان های شهرداری تهران در سال 93 با بیان مطالبی از رونمایی کتاب با عنوان ملاک عمل و نقشه راه اقتصا...

مصوبات شورا برای شهرداری لازم الاجرا است

مصوبات شورا برای شهرداری لازم الاجرا است


معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری بر لازم الاجرا بودن مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در انجام فعالیت های شهرداری تاکید کرد.