01/29/2015 - پنجشنبه 9 بهمن 1393 | ورود به سایت |  ::  English
Get Adobe Flash player
نمی شود برای دریافت هر ریال عوارض؛ موافقتنامه با استانداری مبادله کنیم.

نمی شود برای دریافت هر ریال عوارض؛ موافقتنامه با استانداری مبادله کنیم.


معاون شهردار تهران با بیان مطلب فوق سهم شهرداري از دریافت هرگونه عوارض را  38 به 62 ذکر کرد.

گردهمائي نظام پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی

گردهمائي نظام پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی


گرد همائي نظام پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری های کلان شهرها و شهرهای بزرگ ازسوي اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران با حضور نمایندگان کلان شهرهای مشهد، اهواز، کرمان، قم، اراک...

امروز نگاه بصیر به حوزه بانوان عقلانیت ، وظیفه اي ديني و انسانی است.

امروز نگاه بصیر به حوزه بانوان عقلانیت ، وظیفه اي ديني و انسانی است.


معاون برنامه ريزي شهرداري تهران ورود به حوزه های فرهنگی و ماموريتي شهرداري تهران بويژه امور بانوان را مبتنی بر عقلانیت و وظیفه ای ديني و انسانی دانست.  

تجلی اقتصاد مقاومتی در پیش بینی بودجه سال 1394 شهرداری

تجلی اقتصاد مقاومتی در پیش بینی بودجه سال 1394 شهرداری


درک صحیح از اقتصاد ملی و بین المللی و توجه به رهنمود های رهبر معظم انقلاب اسلامی سبب ساز تدوین بودجه سال 1394 در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری تهران است. 

با ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار، می توانیم شهر را اداره کنیم .

با ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار، می توانیم شهر را اداره کنیم .


در صورتی که مراجع ذیصلاح ، ساخت و ساز در تهران را تعطیل کنند با ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار، می توانیم شهر را اداره کنیم چراکه شهرداری به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز متکی نیست.